Plac Wolności w Łodzi

plac wolności w łodzi - przebudowa funkcjonalno - przestrzenna płyty
październik 2007, II nagroda
współautor: grzegorz dawidek

www.placwolnosci.3303.pl