Budynek mieszkalny z częścią usługową

Kłodzko, ul. Braci Gierymskich 3 / ul. J.Matejki 4
powierzchnia zabudowy: ok. 288,18 m2
powierzchnia użytkowa: 837,99 m2
kubatura brutto: ok. 4 061,16 m3

Budynek stanowi rekonstrukcję obiektu historycznego, który został wyburzony w 1970 r. Budynek oparty został na rzucie zbliżonym do prostokąta, jest czterokondygnacyjny, przekryty wysokim dwuspadowym dachem z naczółkami. Dach od ul. J. Matejki, w części od strony istniejącego budynku mieszkalnego płaski, zakończony gzymsem wieńczącym - nawiązuje do wysokości oraz bryły sąsiedniego budynku. Wieloosiowe, symetryczne elewacje nawiązują do pierwotnych elewacji. Poziomy poszczególnych kondygnacji zostały oddzielone gzymsami, poziom parteru zaakcentowany zdwojonym gzymsem z wydzielonym szerokim pasem, który stanowić będzie tło dla przyszłych reklam i szyldów lokalu / lokali usługowych projektowanych w parterze budynku. Otwory okienne wyższych kondygnacji o proporcjach nawiązujących do otworów historycznych, typowych dla lokalnej zabudowy; stolarka okienna dwuskrzydłowa, z podziałem szprosami na mniejsze kwatery. Kolorystyka elewacji utrzymana w tonacji pastelowej z mocniej wyróżnionym parterem.