Okręgowa Rada Adwokacka

ORA - Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
ul. Sądowa 1, Wrocław
Powierzchnia działki: 1180m2
Powierzchnia użytkowa: 1890 m2
Kubatura: 9565 m3
Projekt: 2012 – 2012
Realizacja: 2013

W 2013 r. w przestrzeni miejskiej Wrocławia pojawił się niemal zupełnie nowy obiekt. Nieciekawy prosty budynek objęto rozbudową - funkcja miała zostać rozszerzona o zespół sal konferencyjnych i szkoleniowych, przy czym duże ograniczenie stanowiło pozostawienie pierwotnej bryły budynku oraz zachowanie otworów okiennych i stolarki. Jednym z pomysłów projektowych było utworzenie mocnej bryły nadwieszonej nad pierwotnym budynkiem, mieszczącej dodatkową kondygnację. Aby obiekt mógł zyskać bardziej monumentalny charakter, dolna bryła została wykończona czarnym tynkiem, którą skontrastowano z białymi elewacjami wysuniętego prostopadłościanu.