Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej

93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282
Projekt: 2004 r.
Powierzchnia opracowania: 13 280 m2
Pow. zabudowy projektowanej: 1 400 m2
Powierzchnie zielone: 7 242 m2

Naczelną ideą utworzenia skansenu, dzięki zaangażowaniu wielu osób, było ocalenie i zabezpieczenie typowych drewnianych dziewiętnastowiecznych budynków mieszkalnych i sakralnych, typowych dla łódzkiego krajobrazu miejskiego. Naszym założeniem było odtworzenie fragmentu miasta - ulicy sprzed ponad stu lat, stąd kompozycja przestrzenna skansenu bazuje na siatce prostokątnej, nawiązując do historycznych założeń urbanistycznych Łodzi. Skansen zyskał formę i proporcje typowej XIX w. łódzkiej brukowanej ulicy, przy której drewniane domy tkaczy i rzemieślników, stoją kalenicowo, blisko siebie, o wejściach do przelotowych sieni bezpośrednio z ulicy. Dopełnieniem zespołu domów mieszkalnych, jest zabytkowy kościół z Nowosolnej pw. św. Andrzeja Boboli, willa letniskowa oraz wiata d. przystanku tramwajowego. Elementy zagospodarowania terenu nawiązują do rozwiązań typowych dla dziewiętnastowiecznej Łodzi, stąd wprowadzone zostały naturalne materiały (kamień, „kocie łby”, cegła), zaś detale utrzymane są w stylu historycznym i odtwarzają charakter starych ulic. Całość wzbogacona została o ekspozycję zabytkowych maszyn i elementów urządzeń technicznych. Translokowane zabytkowe obiekty zyskały swą pierwotną formę i często zaskakującą obecnie kolorystykę, po czym zostały zaadaptowane do nowych funkcji, sprawiając, że skansen jest żywy i przyciąga kolejnych odbiorców. Kompozycja skansenu oraz jego lokalizacja wśród zieleni sprawiają, że stanowi on atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną, kontrastującą z surowym charakterem zabudowań fabrycznych, które skansen dopełnia, przygotowując jednocześnie do wejścia do muzeum.